Specjalizacja nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności

(Night and Limited Visibility)

Dlaczego warto nurkować w takich warunkach

Ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych. Również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie. Jest to jedna z dwóch obowiązkowych specjalizacji potrzebna do uzyskania stopnia Advanced Open Water Diver Silver. Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych. Uczestnicy posiadają również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

Wymagania dla kandydatów

 • posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych

Wymagania sprzętowe

 • podstawowy sprzęt nurkowy
 • min. 2 latarki nurkowe
 • kompas

Czas trwania kursu

 • min. 1 dzień

Tematy

 • nurkowania nocne tak czy nie ?
 • zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
 • odpowiedni dobór sprzętu
 • komunikacja pomiędzy partnerami
 • nawigacja
 • zabezpieczenie akwenu

Zajęcia praktyczne

(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 40 min.)

 • odpowiednie zabezpieczenie akwenu
 • umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
 • nawigacja
 • znaki nurkowe

Uprawnienia

Po zakończeniu kursu

 • po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

Cena kursu

600 PLN + 150 PLN licencja brutto wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej (min. 2 osoby)
750 PLN + 150 PLN licencja brutto wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej ( cena kursu indywidualnego)

* Cena nie obejmuje dojazdu na miejsce nurkowe, opłat bazowych, napełniania butli, wypożyczenia brakującego sprzętu.