Kurs podstawowy OWSD

(Open Water Sport Diver)

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania. Uprawniający do nurkowań na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Organizacja PSAI oferuje kurs podstawowy z najwyższym maksymalnym  limitem głębokości spośród wszystkich organizacji nurkowych.

Wymagania dla kandydatów

 • wiek od 15 lat (do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów) *,
 • umiejętność pływania w stopniu podstawowym
 • Nie są wymagane badania lekarskie. Każdy uczestnik wypełnia formularz zdrowotny. W przypadku wątpliwości kieruję na badania lekarskie

Czas trwania kursu

 • moduł teoretyczny
 • moduł praktyczny w warunkach basenowych
 • moduł praktyczny w wodach otwartych.

* Po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów – przewodników lub instruktorów.

Zajęcia teoretyczne

Wykłady obejmują następujące tematy:

 • historia nurkowania i struktura organizacji,
 • sprzęt nurkowy,
 • środowisko i fizyka nurkowania,
 • medycyna nurkowa,
 • teoria dekompresji,
 • technika nurkowania,
 • omówienie pytań egzaminacyjnych – przygotowanie do egzaminu,
 • egzamin.

Zajęcia praktyczne

Składają się z:

 • czterech sesji nurkowych na basenie
 • sześć nurkowań w wodach otwartych wraz z egzaminem

Uprawnienia po ukończeniu kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia go do nurkowania na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Certyfikat OWSD PSAI daje absolwentowi kursu podstawowego najwyższe uprawnienia nurkowe spośród uprawnień podstawowych wszystkich organizacji nurkowych na świecie oraz możliwość kontynuowania edukacji na wyższe szczeble nurkowe.

Cena kursu

1850 PLN + 290 PLN brutto – licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej (min. 2 osoby)

2550 PLN + 290 PLN brutto – licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
(cena kursu indywidualnego)

Cena obejmuje wypożyczenie sprzętu, powietrze, wstęp na basen, wstęp na wody otwarte.