JUNIOR OPEN WATER SPORT DIVER

JUNIOR OWSD przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat, które po jego ukończeniu mogą nurkować za zgodą lub pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który posiada co najmniej certyfikat nurka Open Water. Kursant musi mieć ukończone 10 lat.

  • Certyfikat JUNIOR OPEN WATER SPORT DIVER uprawnia do planowania i przeprowadzania nurkowań bezdekompresyjnych na wodach otwartych.

JUNIOR OWSD w wieku 10-12 lat do głębokości 12 m.

JUNIOR OWSD w wieku 12-15 lat do głębokości 15 m.