Specjalizacja Nawigacja Podwodna

(Underwater Navigation Diver PSAI)

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ NAWIGACJI POD WODĄ?

Ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej. Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy  wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • wiek min.15 lat (zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
 • posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych lub młodzieżowych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
 • kompas

CZAS TRWANIA KURSU

 • min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2 godz.)

 • środowisko wodne
 • nawigacja naturalna
 • kompas
 • użycie kompasu
 • szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

 • nurkowanie na zadany azymut
 • nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

 • po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej

CENA KURSU:

 • 600 PLN + 150 PLN licencja brutto wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej (min. 2 osoby)
 • 750 PLN + 150 PLN licencja brutto wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej (cena kursu indywidualnego)

* Cena nie obejmuje dojazdu na miejsce nurkowe, opłat bazowych, napełniania butli, wypożyczenia brakującego sprzętu.