Nurkowanie wrakowo-morskie

(Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI)

Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
 • posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
 • dodatkowy niezależny automat
 • min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
 • kołowrotek
 • bojka dekompresyjna
 • kompas
 • tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU

 • 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)

 • odpowiedni dobór sprzętu
 • odnajdywanie i oznaczanie wraku
 • nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
  a) umiejętność poręczowania
  b) technika pływania w prądzie
  c) sposoby wycinania się z sieci
  d) zachowywanie się wewnątrz wraków
 • likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)

 • nurkowanie zapoznawcze
 • wycinanie się z sieci
 • umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
 • poręczowanie
 • kartografia
 • nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

 • specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością  częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

CENA KURSU:

 • 1200 PLN + 290 PLN licencja brutto wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej (min. 2 osoby)
 • 1500 PLN+ 290 PLN licencja brutto wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej ( cena kursu indywidualnego)

Cena nie zawiera: opłaty za wypłynięcia na wraki, opłat bazowych, napełniania butli, dojazdu oraz noclegów.